syko7379@naver.com 010 . 5851 . 1228

공지사항 & 이벤트

Maha Motors News & Event
조회수 2567
제목 (쉘) 자동미션오일 할인이벤트
등록일 2022-05-09
 


                      쉘 100% 합성유 A/T 미션오일 교환 (낙하식+장비순환식) 할인가격 이벤트행사~!
                                                         
                                                        
                                                 (이벤트 제외차종: 베라크루즈 & 모하비 & 후륜미션)


                                            2022년 05월 10일 부터 할인가격 진행중 ~